CENA ISPORUKE

Cena paketa mase 0,5kg je 200.00 RSD. Za veće pakete od 0,5 do 2kg cena je 250.00 RSD.
Masa proizvoda:

Šorc

Rash guard (Dugi)

Rash guard (Kratki)

200g

300g

200g

 

Od primaoca se prilikom uručenja pošiljke, pored otkupnine, naplaćuje i poštarina za prenos otkupnog iznosa od 2,5%.
Otkupnina / 2,5%:

1,200.00 RSD

3,900.00 RSD

4,500.00 RSD

2,5% (30 RSD)

2,5% (97,5 RSD)

2,5% (112,5 RSD)